Skip to main content

Maak kennis met…

André van Straten

Specialisatie: Creativiteit

André van Straten is creativiteitsexpert. Met ruim dertig jaar ervaring in de creatieve sector ontwikkelt hij creativiteitsworkshops en geeft hij lezingen voor overheid en bedrijfsleven.