Skip to main content

Maak kennis met…

Fransien Roovers

Specialisatie: Adviseren beleidsmakers

Fransien Roovers en haar team van Metris Groep ondersteunen ministeries, gemeenten en andere publieke organisaties bij het ontwikkelen en organiseren van beleid. Ze trainen individuele professionals en groepen, en adviseren beleidsmakers over het ontwikkelen en uitwerken van beleid.