Skip to main content

Als het er echt om gaat

Persoonlijke gesprekken met topbestuurders over bestuur en risicomanagement

Succesvol risicomanagement begint met een cultuur waarin iedereen bewust anticipeert op risico’s. Dit boek beschrijft het belang van de menselijke factor en de keuzes die bestuurders en managers kunnen maken voor het creëren van een gezonde en effectieve risicocultuur.

Toenemende transparantie, regelgeving en internationalisering stellen hoge eisen aan het risicomanagement van organisaties. Bestuurders en risicomanagers richten zich hiervoor te veel op het bedenken van antwoorden op korte termijnproblemen en zijn te weinig gericht op de lange termijn.

Risicomanagementdeskundige Wimjan Bos analyseert de mogelijkheden van een open risicocultuur en beschrijft de belangrijkste trends. Prominente bestuurders, politici en topambtenaren vertellen wat hun zorgen zijn en hoe zij en hun organisaties deze risico’s managen:

 • Wanneer wordt een visie van een CEO schadelijk voor het bedrijf?
 • Hoe herken je als bank klanten die hun eigen belang voorop stellen?
 • Welke rol speelt moraliteit in besluiten van bestuurders?
 • Hoe tackle je als pensioenfonds risico’s die achter de horizon liggen?
 • Luister je als overheidsorganisatie alleen naar politieke wensen of ook naar de maatschappelijke realiteit?

Specificaties

 • Datum:
  april 2021
 • Uitgeverij:
  Haystack
 • ISBN:
  9789461264381
 • Omvang:
  160 pagina’s
 • Editie:
  Hardcover & e-book

 19,95 24,95

In de media

Handzaam

Mijn lessons learned: stel vragen, vraag door en neem geen genoegen met halve antwoorden! En dit handzame en makkelijke leesbare boek helpt daarbij.

Christeldeckers.nl

Lezenswaardig

Om te beginnen een compliment dat niet enkel met bestuurders van ondernemingen is gesproken, maar ook met overheidsorganisaties. Dat wil nog weleens een blinde vlek zijn bij het gilde van adviseurs.

Overkoepelende thematiek uit het boek: Zorg als bestuurder voor een cultuur waarin risico’s worden onderkent en er op wordt geanticipeerd. En richt je op de lange termijn, hoe verleidelijk het ook is om je als bestuurder op een snelle quick fix voor de korte termijn te focussen. Maar bovenal de gouden tip voor elke bestuurder zelf: blijf vragen stellen! Niet voor niets hanteert Bos de metafoor van een vuurtoren die de omgeving afscant.

Het citaat over overstag gaan in de storm is afkomstig van Anette Mosman. Zo geven de geinterviewden wel meer leuke inkijkjes in hun dilemma’s en besluitvorming. Lezenswaardig dus.

accountant.nl

Zonder jargon

De inhoud van dit boek vond ik erg interessant en ook een aantal fundamentele, wenkbrauwfronsende, vragen opwerpend. Het is vlot geschreven en goed leesbaar, vrijwel zonder jargon, en heeft een uitgebreide literatuurlijst, om je verder te verdiepen in de aangesneden thema’s. Je leest het compacte boek in twee uurtjes uit, en is dus zowel qua inhoud als omvang zeer geschikt voor hoger management.

1001managementboeken

Interessante kijk

Met toenemende regelgeving en behoefte aan transparantie is risicomanagement steeds belangrijker geworden voor organisaties. Dat beïnvloedt de manier waarop bestuurders hun keuzes moeten maken waarbij ze het gedrag van hun mensen en langetermijndenken meer aandacht moeten geven. Wimjan Bos (partner bij Ernst & Young) sprak met topbestuurders in verschillende sectoren over hoe zij risicomanagement onderdeel maken van hun rol als bestuurder. Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste inleidende deel gaat Bos in op de vrij jonge geschiedenis van risicomanagement en hoe dat geïntegreerd wordt in het besturen van organisaties. Hierna volgen de interviews met managers en politici en in het laatste samenvattende hoofdstuk vat hij samen wat uit de gesprekken naar voren is gekomen en schetst hij zijn toekomstperspectief. Het boek is voorzien van personalia van de geïnterviewden en een literatuuroverzicht. Een interessante kijk op risicomanagement.

NBD / Biblion

Fundamentele vragen

Ik werd vooral geraakt door de interviews van Balkenende, Smit en Timmers-Janssen. Die van Smit vond ik het meest interessant omdat hij zijn licht laat schijnen over de bekende fraudes bij zijn werkgevers. Het interview met Balkenende vond ik boeiend door zijn nadruk op waarden, en met name gerechtigheid, solidariteit. Bij Timmers-Janssen proef je integriteit door het hele verhaal heen. Bij het interview met te Beest fronste ik voortdurend mijn wenkbrauwen, wat een bijzonder verhaal!

Managementboek.nl

Witwassen

De belangrijkste bevinding van risicomanagement-expert Wimjan Bos in zijn nieuwste boek Als het er echt om gaat: dat risicomanagers en bestuurders op verschillende manieren kijken naar de wijze waarop je risico’s het beste kunt beheersen. Hij pleit voor een combinatie van die twee. Liever dat dan nog meer regels. “Banken beboeten om witwassen tegen te gaan? Dat is zoiets als te hard rijden op de snelweg bestraffen om de verkeersveiligheid te bevorderen. Het is makkelijk, maar niet effectief.”

FM