Skip to main content

Foutje moet kunnen

Hoe machthebbers beslissen over wonen, welzijn en onderwijs

De meeste mensen weten heel goed hoe ze willen wonen en wat ze willen leren. Maar het mag niet.

Beslissers in de volkshuisvesting, het onderwijs en de zorg hebben veel machtsmiddelen om hun eigen toko te beschermen. Dit veroorzaakt onnodig leed bij honderdduizenden Nederlanders. Wonen in een vakantiehuisje is verboden. Frans is op school verplicht, maar Turks, dat doe je maar in je eigen tijd. Er is plaats voor u in het verzorgingstehuis, maar uw partner mag niet mee.

In ‘Foutje moet kunnen’ beschrijft filosoof en dwarsdenker Klaas Mulder wat er gebeurt als er belastinggeld door de aderen van professionals stroomt. Waarom nemen ze besluiten die voor grote groepen burgers rampzalig kunnen uitpakken? En wat is eraan te doen?

Foutje moet kunnen is een afrekening met een ontspoord systeem, maar ook een optimistisch pleidooi voor een verzorgingsstaat waarin elke burger de ruimte krijgt om te leren, te leven en te geven.

Specificaties

 • Datum:
  november 2021
 • Uitgeverij:
  Haystack
 • ISBN:
  9789461264701
 • Omvang:
  320 pagina’s
 • Editie:
  Paperback en e-book

 20,00 25,00

In de media

Intelligent betoog

De auteur, muziekdocent met een filosofiestudie en ambtelijke ervaring in ruimtelijke ordening, welzijn en onderwijs, zoekt in dit boek de oorzaken van de huidige vertrouwens- en prestatiecrisis in de verzorgingsstaat. Hij ziet als hoofdoorzaak het onvermogen van de publieke professionals, de belastinghalers, om breder te denken dan hun eigen belang, en de belastingbetaler voorop te stellen. Hij geeft talrijke voorbeelden van besluitvormingsprocessen, die schade voor de burger veroorzaken. Met een goede verwijzing naar bestuurskundige literatuur in een website. Zijn adviezen voor verbetering zijn verstandig, maar erg algemeen: besef, begrijp, bedenk, bedien en bevrijd (verbied het verbieden). Een sympathiek en intelligent betoog.

NBD/Bblion