Skip to main content

De groene kans

We onderschatten de omvang van de benodigde energietransitie, en overschatten de mogelijkheden van duurzame energie-opties zoals zon en wind. Het is een groene illusie dat we de energietransitie kunnen realiseren op de manier zoals we dat nu doen. Maar we hebben ook een groene kans.

Laten we stoppen met wachten op politici, ondernemers en wetenschappers. Laten we stoppen met het verkopen van de klimaatdoelstellingen aan energiegiganten en grootindustriëlen. De groene kans ligt niet in technologie en infrastructuur, maar in bewustwording en ander gedrag van ons allemaal. Daarmee kunnen we veel meer fossiele brandstoffen en CO2 besparen dan met windmolens, warmtepompen en elektrische auto’s.

De groene kans beschrijft wat we wél kunnen doen om onze planeet te redden en is daarmee het indringende vervolg op het succesvolle boek De groene illusie.

Maarten van Andel is directeur Toegepaste Natuurwetenschappen van Fontys Hogescholen. Hij werkte daarvoor als ingenieur en manager in de high-tech-industrie. Voor internationale energie- en duurzaamheidsprojecten heeft hij samengewerkt met wetenschappers en deskundigen van bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen. Van Andel noemt zichzelf klimaatneutraal: hij is even bezorgd over het klimaat als over de maatregelen die het klimaat moeten redden.

Specificaties

 • Datum:
  oktober 2020
 • Uitgeverij:
  Dialoog
 • ISBN:
  9789461264091
 • Omvang:
  168 pagina’s
 • Editie:
  Paperback en e-book

 19,50 20,00

In de media

Toegankelijk

Twee jaar na de publicatie van het goed ontvangen ‘De groene illusie’ (2018) vervolgt de auteur zijn roep om beter na te denken over de energietransitie met dit indringende relaas. Want nog steeds onderschatten we de omvang van de benodigde energietransitie en overschatten we de mogelijkheden van duurzame energieopties, met name zon en wind. Maar de auteur ziet een positief alternatief dat hij in dit boek beschrijft. Het boek kent drie delen: verleden, heden en toekomst. In het Verleden aandacht voor het oude denken en de vraag hoe daarvan los te komen. In het Heden staat gedragsverandering centraal: hoe gaan we ánders verder? En in de Toekomst komen drie vragen over het anders omgaan met energie in beeld. Samen tien groene kansen als reëel alternatief voor de ons voorgespiegelde groene energieverspilling. Met speciale aandacht voor hoe wij de toekomst kunnen beïnvloeden en hoe onze kinderen kunnen vinden dat wij een goede aanpak met energie, klimaat en natuur gekozen hebben. Eenvoudig toegankelijk, gemakkelijk te begrijpen voor een breed publiek en een wijze les, vooral ook voor politici. Voorzien van kleurenfoto’s, enkele grafieken en eindnoten.

NBD/ Biblion

Drastische energiebesparing

Te gast in aflevering 15 van de KennisMakerij is Maarten van Andel, directeur Toegepaste Natuurwetenschappen bij Fontys. In zijn boek ‘De groene kans’ legt hij uit waarom drastische energiebesparing beter werkt dan groene energieverspilling.

KMR

5 groene vragen

Het boek van Van Andel stelt de huidige energiemaatregelen ter discussie en is kritisch over het klimaatbeleid. Want het kan ook anders en beter. Maar hoe dan? Daarover stelden we Van Andel een aantal groene vragen. Lees meer.

Corporatie.nl

Groene zeepbel doorgeprikt

Niet alleen slurpt een warmtepomp enorm veel energie, wordt voor de productie van bio-ethanol akkerland gebruikt en regenwoud gekapt, moeten er voor elektrische auto’s schadelijke stoffen gedolven worden en stoot de verbranding van biomassa heel veel CO2 uit, ook gaan zonnepanelen en windmolens niet eeuwig mee.

Afgedankte zonnepanelen en windmolenafval bevatten zeldzame giftige metalen zoals indium en neodymium en als ze worden afgedankt, belanden ze vaak op een vuilnisbelt in een Afrikaans land.
‘Groene’ oplossingen zijn dus vaak niet zo zaligmakend als we denken (of hopen).

Lees meer …

EcoGoodies

Besparen energie effectiever

Luister naar het BNR-interview met Maarten van Andel over zijn nieuwe boek.

BNR Nieuwsradio

Serieus minderen

Wij mensen moeten serieus gaan minderen met fossiele brandstoffen, maar we pakken dat in Nederland en in de wereld niet goed aan, vindt Maarten van Andel. Hij beschouwt het huidige energie- en klimaatbeleid overwegend als een groene illusie. Kansen liggen er volgens Van Andel bij besparing. “Energie die niet wordt bespaard, hoeft ook niet geproduceerd te worden.”

Groeiend Best

Kansen liggen in besparing

Met windmolens, zonnepanelen en elektrische auto’s gaan we het klimaat niet redden, stelt schrijver en wetenschapper Maarten van Andel uit Best. Zijn nieuwe boek ‘De Groene Kans’ kent desalniettemin ook een positieve boodschap. ,,Er is nog zó veel te winnen.” Door gewoon allemaal zuiniger te zijn met energie.

Eindhovens Dagblad